Pembenah Tanah The Golden Harness

Pembenah Tanah The Golden Harness meningkatkan fiksasi nitrogen dan phosphate. Pesan Sekarang Hubungi Ivan Zulva 021 5316 1120

Pembenah Tanah The Golden Harness

Pembenah Tanah The Golden Harness , mengandung species bakteri Azotobacter sp, Azospirillum sp, Pseudomonas sp, Bacillus sp, Mikroba cellulolitic dan Mikroba pelarut phosphat. Bakteri-bakteri tersebut di dalam tanah akan bersimbiose dengan akar dan mikroorganisme lain serta menghasilkan zat-zat pemacu tumbuh, meningkatkan fiksasi nitrogen dan phosphate serta menekan pertumbuhan bakteri yang merugikan. Tanah menjadi gembur sehingga akar pertumbuhannya menjadi maksimum.